NICOLINE KINCH
Inventor and CEO

nicoline@kolormondo.com

SARA STRAND
Marketing

info@kolormondo.com

KOLORMONDO AB
+46(0)70 777 03 35
info@kolormondo.com

SALES
info@kolormondo.com

AFFILIATES
Do you want to become an affiliate and help selling Kolormondo? Join us at kolormondoshop.goaffpro.com/create-account

Aspbacksvägen 5, SE-619 91 Trosa, Sweden

VAT number: SE556838882001
BG: 719-0747
BANK: SEB
IBAN: SE1050000000052061072623
BIC: ESSESESS

PRIVACY POLICY (SWEDISH GDPR POLICY)

Denna integritetspolicy innehåller information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

   1. Centrala begrepp

Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en individ. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer, bild/foto, reg.nr bil och IP-adress.

Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, till exempel: insamling, analysering, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som fastställer syftet med behandling av personuppgifter och som bestämmer vilka personuppgifter som efterfrågas. Det är personuppgiftsansvarig som är ytterst ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Vem är personuppgiftsansvarig

Nicoline Kinch, KOLORMONDO AB  är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka typer av information samlar vi in?

När du kontaktar oss, tecknar ett avtal med oss eller registrerar dig via ett formulär kan du bli ombedd att lämna ifrån dig information.

Information från andra källor 

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter godkänner du även att vi kan komma att registrera annan information om dig som du har lämnat till oss tidigare i andra sammanhang.

Hur använder vi informationen? 

Informationen som du ger ifrån dig används för följande ändamål:

Upprättande av eventuella avtal mellan ossFakturering för utförda tjänsterKundvård och informationsinsatser kring våra erbjudanden

Vi ber om dina kontaktuppgifter för att

Kunna föra en dialog med digSkicka efterfrågat material, eller på annat sätt uppfylla det vi åtagit oss i utbyte mot att du skickar in dina uppgifterUpprätta och bibehålla en dialogSkicka information som kan vara av intresse för digLägga till dig på utskickslistor för nyheter och annat innehåll du själv valt att ta del av

Samtycke till mailutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt de syften angivna ovan samtycker du till att:

Vi behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicyVi kan skicka direktmarknadsföring till dig via e-post om våra tjänsterVi får kontakta dig via e-post eller telefonPrenumerera på den typ av mejlutskick du själv har valt att tacka ja till. Du kan uppdatera dina prenumerationsinställningar och tacka nej till vidare utskick genom att följa den länk som du hittar längst ner i alla våra utskick, eller genom att kontakta oss direkt.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi behandlar bara personuppgifter så pass länge att vi kan uppfylla syftet för deras insamling, därefter raderar vi uppgifterna.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ett begränsat antal personer inom Kolormondo AB.

Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part 

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Endast i de fall där vi kan behöva ta hjälp av tredjepart för att utföra överenskommet uppdrag enligt avtal, kan vi komma att dela information om dig.

Hur skyddar vi dina uppgifter? 

Känslig information som du anger är krypterad via SSL (Secure Socket Layer technology) (httpS på hemsidan). Uppgifterna hanteras inom ramen för dataskyddsförordningen, GDPR.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Drar du tillbaka ditt samtycke kommer vi att ta bort de uppgifter vi har om dig.

Vill du dra tillbaka ditt samtycke, eller begära registerutdrag, rättning eller radering tar du kontakt med oss på den e-postadress vi har angett under avsnittet för kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter till KOLORMONDO AB

Nicoline Kinch,  KOLORMONDO AB  är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor om vår behandling eller önskar komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter nedan: